Actualitat - ÀREA LABORAL - DRET LABORAL

ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ

ÀREA LABORAL - DRET LABORAL

ÀREA LABORAL - DRET LABORAL

A través d'un despatx col·laborador especialitzat, el nostre equip d'Advocats i Diplomats en Relacions Laborals, els aconsellarà i resoldrà necessitats com:

 • Assessorament Laboral per a la seva empresa o negoci.
 • Representació davant els treballadors en negociacions.
 • Elaboració d'Expedients de Regulació d'Ocupació (E.R.O.).
 • Confecció dels contractes de treball adequats, atenent a la seva programació laboral i a l'aprofitament de les màximes bonificacions o avantatges quant a la seva cotització en la Seguretat Social. Seguiment dels seus venciments.
 • Elaboració de les fulles de salari del seu personal.
 • Elaboració d'un Estudi de Costos mensual de les nòmines de la seva empresa.
 • Emplenament dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.
 • Altes i Baixes de Treballadors. Tramitació de parts d'Accident i Incapacitat Temporal (I.T.).
 • Emplenament de les corresponents declaracions davant la AEAT, per les Retencions sobre Rendiments de Treball Personal (declaracions mensuals, trimestrals o anuals).
 • Elaboració dels certificats per als treballadors a l'efecte de la seva declaració per l'IRPF.
 • Actualització de novetats de convenis col·lectius.
 • Actualitzacions de novetats Legislatives, Administratives i Jurisprudencials.