Actualitat - ÀREA AUDITORIA

ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ

ÀREA AUDITORIA

ÀREA AUDITORIA

A través d'un despatx col·laborador especialitzat, el nostre equip d'economistes i auditors, els aconsellarà i realitzarà els treballs que precisi:

  • Informes d'Auditoria.
  • Informes especials d'Auditoria.
  • Informes en procediments judicials.
  • Informes relacionats amb temes medi-ambientals.