Actualitat - HERÈNCIES I DONACIONS

ÀREES D'ESPECIALITZACIÓ

HERÈNCIES I DONACIONS

HERÈNCIES I DONACIONS

El nostre Gabinet és conscient que el testament d'una persona i, posteriorment, la liquidació de la seva herència són encàrrecs que necessiten la combinació de dos factors essencials, que han d'estar presents en l'actuació dels professionals que intervenim en aquesta matèria.

Des del nostre despatx de Barcelona pretenem oferir aquests dos factors:

  • El tracte humà i personalitzat per entendre la veritable voluntat i els desitjos de la persona que desitja testar, dedicant-li el temps que sigui precís, per així poder redactar unes disposicions testamentàries que manifestin aquesta voluntat intrínseca del testador de la manera més fidedigna i eficaç possible. 
  • La perícia legal i professional necessària, dirigida a determinar la millor via legal per canalitzar la voluntat del testador, així com per obtenir el menor cost impositiu possible dins de les solucions legalment aplicables. 

 

Amb aquesta vocació, el nostre equip es troba format per experts advocats i economistes, que compten amb l’experiència d’anys de professió i que treballen conjuntament per assolir la millor solució aplicable en cada cas concret. La nostra experiència ens resumeix que no hi ha dos casos iguals perquè tampoc hi ha dues famílies iguals, per aquest motiu ens exigim en cada expedient oferir la perícia professional de la mà d’un tracte personalitzat.

 

Planificació d'herències:

El nostre equip li assessorarà en la planificació i elaboració del seu testament per aconseguir les millors i més segures vies de transmissió hereditària, que millor reflecteixin la seva voluntat i resultin més eficaces en tots els sentits.

 

Liquidació d'herències:

Els nostres professionals revisaran amb els hereus i legataris, les voluntats manifestades pel testador i els assessoraran sobre quina és la millor forma de rebre els béns i drets que els hi són transmesos. Aquest assessorament ha de fer-se tant amb la finalitat d’abaratir en la mesura del possible l'Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i les despeses inherents a la transmissió hereditària, com en relació a la seva acceptació, divisió, cessió o altres operacions que poguessin resultar aconsellables, i així aconseguir de la forma més senzilla el millor aprofitament futur dels béns rebuts.

 

Donacions:

En alguns casos, pot resultar molt interessant realitzar una donació en vida d'alguns béns i drets.  És important conèixer quins avantatges pot oferir i les conseqüències d'aquestes operacions, tant per al donant com per al donatari, i deixar-se aconsellar pels professionals per determinar sobre quins béns és més eficient actuar i quins beneficis fiscals poden obtenir-se en cada cas.

 

El nostre despatx els obre la porta per estudiar la seva millor opció.